PG Logo

Viering 23 juni

octaaf begin dienst
  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 uur tot 11.30 uur
  • Toelichting

Voorganger: ds. Jan van Aller, Ontmoetingskerk, Protestantse Gemeente Haarlem
Organist: Peter Zwart

De collecte deze zondag is bestemd voor vergeten vluchtelingen in Nigeria. Op 20 juni is het wereldvluchtelingendag. In Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor geweld. Kerk in Actie biedt via lokale kerken voedselhulp om een hongersnood te voorkomen.
U kunt, als u dat wilt, ook bijdragen via bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75
t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?

De orde van dienst kunt u 23 juni.
Meeluisteren kan via de kerkomroep, klik hier kerkomroep