PG Logo

Viering 23 augustus Dorpskerk Blokker

Dorpskerk Blokker
  • Locatie Dorpskerk Blokker, Westerblokker 105
  • Tijdstip 10.00 uur tot 11.30 uur
  • Toelichting

Voorganger: mw. Ina Broekhuizen-Slot
Organist: Corrie Eelman

De orde van dienst kunt u (vanaf enkele dagen vóór de dienst) hier downloaden:
Deze viering kunt u meeluisteren via de kerkomroep

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.

De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd  voor  de eigen diaconie.
U kunt, als u dat wilt, ook aan deze collecte bijdragen via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?