PG Logo

Viering 23 april Bloemenzondag

emmers bloemen
  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.00
  • Toelichting Bloemenzondag

Voorganger: ds. Luuk van Loo
Organist: Sebastian van der Pluijm

Neemt u ook bloemen mee naar de kerk? Kijk terug naar vorig jaar: Bloemen 2022
De orde van dienst treft u (vanaf enkele dagen vóór de dienst) hier aan:
De vieringen in Het Octaaf kunt u meeluisteren en meekijken via Kerkdienstgemist

De diaconale collecte is voor: Stichting Bake for Life
Bake for Life bouwt bakkerijen in de Afrikaanse landen Oeganda en Kenia.
Gehandicapten, wezen, kindsoldaten, alleenstaande moeders en mensen die door omstandigheden op jonge leeftijd school hebben moeten verlaten werken hier en leren het bakkersvak. Het aanleren van dit traditionele bakkersvakmanschap geeft deze mensen een eerlijk bestaan. Met het bakken verdienen ze een salaris waarmee ze in hun eigen levensonderhoud voorzien.

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan de QR code links.
Om bij te dragen via Givt heeft u de Givtapp nodig.
Heeft u onze gemeente-app, scan of tik op de QR code rechts.
Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u evengoed via de rechter app doneren.
QR Pg HZB