PG Logo

Viering 22 november

overzicht
  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.30
  • Toelichting Laatste zondag kerkelijk jaar

Voorgangers: ds. Tineke van Lente-Griffioen en ds. Rudolf Kooiman
Organist:  Edwin Hinfelaar

De orde van dienst vindt u hier: 22 november Eeuwigheidszondag
U kunt ook direct meeluisteren via de kerkomroep.

De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd  voor het pastoraat.
De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord. Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft de Protestantse Kerk diverse trainingen ontwikkeld. Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten.
Wilt u ook aan deze collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.