PG Logo

Viering 21 maart

  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.00
  • Toelichting online viering

Voorganger: ds. Rudolf Kooiman
Organist: Peter Zwart

De orde van dienst treft u vlak voor de zondag  hier aan.
De vieringen in Het Octaaf kunt u meeluisteren en meekijken via kerkdienstgemist.

De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd voor: 40 dagen – Indonesië, een beter inkomen voor Javaanse boeren
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen een hogere prijs voor hun producten.  De kerk leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.
Wilt u ook aan deze collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.