PG Logo

Viering 21 augustus

rudolf in octaaf
  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.00
  • Toelichting Vakantiedienst 

Voorganger: Ds. Rudolf Kooiman
Organist: Jan Zuidema

De orde van dienst treft u indien beschikbaar hier aan.
De vieringen in Het Octaaf kunt u meeluisteren en meekijken via Kerkdienstgemist

De diaconale collecte in deze dienst is voor Onderwijs kinderen in kansarme gebieden van zuidelijk Afrika (BEAD).
Het doel van de organisatie is het bevorderen van ontwikkeling van kinderen in kansarme gebieden in Zuidelijk Afrika. Dit in samenwerking met lokale mensen en middelen om zo duurzaam mogelijk te werken. BEAD werkt voor kleinschalige scholen en onderwijsprojecten. De autochtone cultuur en de onderwijsvisie van de school staan centraal en zijn prioritair. BEAD streeft ernaar op een waardige en cultuursensitieve manier haar kennis en erva- ring te delen. Voor de orga- nisatie BEAD staan gelijkwaardigheid, vertrouwen in competenties van anderen en betrokkenheid van zowel de ondersteunende partner als het ontvangende land centraal.

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan of tik dan op de QR code links. Heeft u onze gemeente-app, scan of tik dan op de QR code rechts. Om bij te dragen via Givt heeft u de app nodig.
Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u dus alleen bijdragen met de rechter QR code.
QR Pg HZB