PG Logo

Viering 20 september Startzondag

  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.30
  • Toelichting Startzondag

Voorganger: ds. Tineke van Lente-Griffioen en ds. Rudolf Kooiman
Organist: Bets Conijn

Vandaag is er een gezamenlijke viering. We starten met het thema Ruth. Dit thema zal dit najaar op alle vlakken en bij alle bijeenkomsten terugkomen. De orde van dienst (beamerpresentatie) vindt u hier: orde van dienst

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.

De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd  voor “Versterk de kerk wereldwijd”.
Iedere lokale kerk wil een licht op een berg zijn, een baken van hoop. Dat is niet gemakkelijk, vooral niet in een land waar weinig christenen wonen of onderdrukt worden. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken door het opleiden van predikanten, bieden van noodhulp en wederopbouw van door geweld getroffen regio’s.

U kunt, als u dat wilt, ook aan deze collecte bijdragen via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?