PG Logo

Viering 2 augustus Dorpskerk Zwaag

  • Locatie Dorpskerk Zwaag, Kerkelaan 8 in Zwaag
  • Tijdstip 10.00 uur tot 11.30 uur
  • Toelichting Er is geen kindernevendienst.

Voorganger: ds. H.A. van Olst
Organist: Gerrit van der Velden

De orde van dienst kunt u hier downloaden: liturgie Dorpskerk Zwaag 2 aug. 2020
Deze viering kunt u meeluisteren via de kerkomroep

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.

De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd  voor “Stichting Bake for life”.
Een stichting met liefde voor het bakkersvak en hart voor kansarmen in Afrika. Zij geven kwetsbare mensen de mogelijkheid om via werk en opleiding te ontsnappen uit de armoede.

U kunt, als u dat wilt, ook aan deze collecte bijdragen via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?