PG Logo

Viering 2 april Palmpasen

ds. Jacob Meinders
  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.00
  • Toelichting 6e zondag 40dg

Voorganger: ds. Jacob Meinders
Organist: Peter Zwart

De orde van dienst treft u (vanaf enkele dagen vóór de dienst) hier aan:
De vieringen in Het Octaaf kunt u meeluisteren en meekijken via Kerkdienstgemist

De diaconale collecte is voor: Stichting Amahoro
In de jaren 1993-2003 was het alles behalve vrede tussen de twee grootste bevolkingsgroepen in het land: De Hutu‟s en de Tutsi. Mede door de bemoeienis van Nelson Mandela zwijgen sinds 2003 de wapens. De stichting heeft ten doel het ondersteunen van projecten die worden opgezet door de Burundese Hope Family Ministries, met als prioriteit de financiering van onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen in Burundi. Daarnaast steunen zij andere projecten van Hope Family Ministries,

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan de QR code links.
Om bij te dragen via Givt heeft u de Givtapp nodig.
Heeft u onze gemeente-app, scan of tik op de QR code rechts.
Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u evengoed via de rechter app doneren.
QR Pg HZB