PG Logo

Viering 18 december

ds. Kooiman
  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.00
  • Toelichting 4e Advent

Voorganger: ds. Rudolf Kooiman
Organist: Wil Luiken

De orde van dienst treft u indien beschikbaar hier aan.
De vieringen in Het Octaaf kunt u meeluisteren en meekijken via Kerkdienstgemist

De diaconale collecte in deze dienst is voor Stichting vluchteling.
Nooit meer je moeder zien, omdat de oorlog haar van het leven beroofde. Nooit meer je broertjes en zusjes omhelzen omdat je hen kwijtraakte tijdens de vlucht. Nooit meer over de drempel van je  huis stappen omdat er na alle bombardementen niets meer van over is. Het is de keiharde realiteit voor vele gezinnen die moeten vluchten. Stichting Vluchteling biedt als noodhulp organisatie sinds 1976 wereldwijd hulp aan vluchtelingen en ontheemden. Bij acute nood bieden we levensreddende noodhulp. Maar ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op ons rekenen. Zij verlenen hulp ongeacht geloofsovertuiging, politieke opvattingen, nationaliteit, sekse en seksuele geaardheid.

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan de QR code links.  Om bij te dragen via Givt heeft u de Givtapp nodig.
Heeft u onze gemeente-app, scan of tik op de QR code rechts.
Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u alleen bijdragen met de rechter QR code.
QR Pg HZB