PG Logo

Viering 17 februari

kerk. centr. Het Octaaf
  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.30
  • Toelichting

Deze zondag kunt u na afloop van de dienst voor 5 euro een 40dagenkalender meenemen.
De opbrengst is bestemd voor het 40dagenproject.
Bent u niet in de gelegenheid een kalender op te halen, gebruik dan het contactformulier. Dan wordt het geregeld.

Voorganger: ds. J.C. den Hertog
Organist: Bets Conijn

De orde van dienst kunt u 2019-02-17 Het Octaaf.
Meeluisteren kan ook, via de kerkomroep.

De diaconale collecte is bestemd voor Kerk in Actie. Meer informatie vindt u hier: Droogte in Ethiopië
U kunt bijdragen via NL10 RABO 0105 5420 83, de rekening van onze diaconie. Vermeld daarbij als omschrijving het doel van de collecte.