PG Logo

Viering 16 januari Dorpskerk Zwaag (online)

  • Locatie Dorpskerk van Zwaag
  • Tijdstip 10.00 uur tot 11.30 uur
  • Toelichting Er is oppas en kindernevendienst

Voorganger: ds. Tineke van Lente-Griffioen
Organist: Jan Stens

De orde van dienst treft u hier aan:  orde van dienst 16 januari 2022 Dorpskerk Zwaag
De vieringen in de Dorpskerk van Zwaag kunt u meeluisteren en meekijken via kerkdienstgemist

De diaconale collecte in deze dienst is voor de ondersteuning van gemeenten.
De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland, zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerkn zijn tienduizenden mensen actief: van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse kerk vrijwilligers, maar ook professionals – met een groot en gevarieerd trainingsaanbod om hun kennis van vaardigheid te vergroten.
De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

Informatie over week van gebed voor eenheid: Reflecties en gebedspunten – Week van gebed voor eenheid 2022

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan of tik dan op de QR code links. Heeft u onze gemeente-app, scan of tik dan op de QR code rechts.
Om bij te dragen via Givt heeft u de app nodig. Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u alleen bijdragen met de rechter QR code.
QR Pg HZB