PG Logo

Viering 16 augustus Dorpskerk Zwaag

  • Locatie Dorpskerk Zwaag, Kerkelaan 8 in Zwaag
  • Tijdstip 10.00 uur tot 11.30 uur
  • Toelichting Er is geen kindernevendienst.

Voorganger: mw. Greet Bijl
Organist: Jan Zuidema

De orde van dienst kunt u vanaf enkele dagen vóór de dienst) hier downloaden:
Deze viering kunt u meeluisteren via de kerkomroep

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.

De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd  voor “Rwanda (Kerk als plek van hoop en hulp)”.
In Rwanda heeft de Presbyteriaanse kerk aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers uit de genocide. Zij geeft jongeren een eigen plek in de kerk, begeleidt hen bij werk en leven. De kerk biedt trainingen aan de armen om de levensomstandigheden te verbeteren en organiseert gespreksgroepen om te leren met elkaar samen te leven.

U kunt, als u dat wilt, ook aan deze collecte bijdragen via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?