PG Logo

Viering 14 maart Dorpskerk Zwaag

  • Locatie Dorpskerk Zwaag
  • Tijdstip 10.00 tot 11.00
  • Toelichting online viering

Voorganger: ds. Jacob Meinders
Organist: dhr. Gerrit van der Velden

De orde van dienst treft u vlak voor de zondag  hier aan:
De vieringen in Zwaagunt u meeluisteren en meekijken via kerkdienstgemist

De diaconale collecte is  vandaag bestemd voor het  ondersteunen van kerken in arme gebieden in Nederland. In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben ze niet veel financiële middelen. Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel.

Wilt u ook aan deze collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.