PG Logo

Viering 13 december

lege kerkzaal in corona
  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.30
  • Toelichting 3e advent

Voorganger: ds. Jacob Meinders
Organist: Bets Conijn

Gezien de geldende maatregelen, moet er nog steeds gereserveerd worden voor het bijwonen van een viering. Er geldt  een maximum van 30 kerkgangers. U kunt reserveren via het webformulier.  Dat kan uiterlijk tot 11 december, 20.00 uur. U krijgt zaterdags een bevestiging. Wij vragen u een mondkapje te dragen tot u zit.

De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd voor Stichting Figurant.
Wilt u ook aan deze collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.