PG Logo

Viering 12 juli

liturgisch centrum
  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.30
  • Toelichting Voor deze viering is reserveren verplicht

Voorganger: ds. Wout van der Lugt
Organist: Gerrit van der Velden

Voor aanwezigheid bij deze vieringen moet gereserveerd worden.
Reserveren kunt u op de vrijdag voorafgaande aan de eerstvolgende dienst.
Voor het Octaaf via 0229-232760. U kunt bellen tussen 16.00 – 18.00 uur en tussen 19.00 – 20.00 uur.

De orde van dienst kunt u tzt downloaden.
Deze viering kunt u meeluisteren via de kerkomroep 

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.

De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd  voor “Aleh gehandicaptenzorg Israël“.
Aleh draagt zorg voor kinderen met cognitieve en fysieke handicaps. Deze kinderen zijn niet goed in staat hun gevoel, wensen en voorkeuren te uiten. Op dit moment krijgen meer dan 700 kinderen uitmuntende zorg in 4 afdelingen van ALEH, 7 dagen per week, ongeacht religie en etnische achtergrond. De waarde van het leven staat hoog aangeschreven en geen enkel middel wordt geschuwd om de kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling.
U kunt, als u dat wilt, ook aan deze collecte bijdragen via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?