PG Logo

Viering 11 oktober Dorpskerk Blokker

  • Locatie Dorpskerk Blokker, Westerblokker 105
  • Tijdstip 10.00 uur tot 11.30 uur
  • Toelichting Er is oppas en kindernevendienst

Voorganger: ds. W.A. van der Lugt
Organist: Peter Zwart

Hier kunt u (vanaf enkele dagen vóór de dienst) de orde van dienst downloaden:
U kunt deze dienst meeluisteren via de kerkomroep

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.

De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd  voor “Inlia”.
Inlia staat voor Internationaal netwerk van lokale initiatieven met asielzoekers. Een netwerk van en voor geloofsgemeenschappen die asiel- zoekers en vluchtingen in nood helpen. Zij ondersteunt kerken met advies en des- kundigheidsbevordering. Asielzoekers in nood worden juridisch ondersteund. Ook krijgen zij hulp bij het zoeken naar een toekomstperspectief, hier of in het land van herkomst.  Ook worden zij geholpen als er medische zorg nodig is.
Wilt u ook aan deze collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?