PG Logo

Viering 11 juni in de Dorpskerk van Blokker

  • Locatie Dorpskerk van Blokker, Westerblokker 105
  • Tijdstip 10.00 uur tot 11.30
  • Toelichting Er is oppas en kindernevendienst

Voorganger: ds. Jacob Meinders
Organist: Jan Zuidema

De orde van dienst treft u hier aan: orde van dienst 11 juni 2023 Blokker
De vieringen in de Dorpskerk van Blokker kunt u meeluisteren en meekijken via kerkdienstgemist

De diaconale collecte is voor: Stichting Inlia
Inlia staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Het is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asiel- zoekers en vluchtelingen in nood helpen. INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich – uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen – in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood. Als expert en lobbyist is de stichting in staat de belangen van die asielzoekers én de samenleving als geheel te behartigen. INLIA zoekt aanvaardbare oplossingen voor alle partijen en een gedegen, reële lobby voor de rechtvaardige en menswaardige behandeling van asielzoekers.

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan de QR code links.
Om bij te dragen via Givt heeft u de Givtapp nodig.
Heeft u onze gemeente-app, scan of tik op de QR code rechts.
Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u evengoed via de rechter app doneren.
QR Pg HZB