PG Logo

Viering 10 december

  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.00
  • Toelichting 2e Advent

Voorganger: ds. Tineke van Lente-Griffioen
Organist: Peter Zwart

De orde van dienst treft u t.z.t. hier aan:
De vieringen in Het Octaaf kunt u meeluisteren en meekijken via Kerkdienstgemist

De eerste collecte is voor: Kinderen in de knel in Oeganda
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat, door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt met drie Oegandese organisaties om dit probleem aan te pakken. Zij vangen de kinderen tijdelijk op en herenigen hen met familie. Ze zorgen dat de kinderen weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om migratie van nieuwe kinderen naar de stad te voorkomen. Ze ondersteunen families zodat hun kinderen naar school kunnen gaan en herhaling voorkomen wordt. Verzorgers leren hoe ze genoeg geld kunnen verdienen en voedsel verbouwen. Ze krijgen landbouwgereedschap. Jongeren die een vaktraining volgen krijgen een startpakket voor een eigen bedrijfje.  Inmiddels krijgen families in 206 dorpen hulp.  Een kind dat op school zit en het daar naar zijn zin heeft, wil helemaal niet terug naar de straten van Kampala.

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan de QR code links.
Om bij te dragen via Givt heeft u de Givtapp nodig.
Heeft u onze gemeente-app, scan of tik op de QR code rechts.
Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u evengoed via de rechter app doneren.
QR Pg HZB