PG Logo

Viering 1 november

overzicht
  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.30
  • Toelichting themadienst

Voorganger: ds. Tineke van Lente-Griffioen
Organist: Peter Zwart

Gezien de verscherpte maatregelen, moet er weer gereserveerd worden voor het bijwonen van een viering. Er geldt op dit moment een maximum van 30 kerkgangers. U kunt reserveren via het webformulier. Dat kan tot vrijdagavond, 20.00 uur. U krijgt zaterdags een bevestiging. Wij vragen u een mondkapje te dragen tot u zit.

De orde van dienst: 20101101
U kunt meeluisteren (of later terugluisteren) via de kerkomroep: omroep Octaaf

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.

De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd  voor “Vrouwen in de hoofdrol”.
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel vrouwen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W wil dat veranderen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen Bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding.  Daardoor staan zij sterker in hun schoenen én ze nemen kennis en ervaring mee terug naar huis en richten een vrouwenvereniging op of starten lokale cursussen. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en geven dit weer door aan hun dochters.

Wilt u ook aan deze collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?