PG Logo

Start actie Kerkbalans

  • Locatie Dorpskerk Zwaag
  • Tijdstip 13.00 tot 14.00
  • Toelichting

A.s. zaterdag 15 januari is er om 13:00u bij de Dorpskerk van Zwaag het inluidmoment van de Actie Kerkbalans 2022.
Door de corona-maatregelen kunnen we dat niet in de kerk houden en ijs en weder dienende zal het daarom buiten plaatsvinden.

Marja en Frederik de Groot vertellen iets over de Dorpskerk en Anja Huisman zal het woord voeren namens de kerkenraad.
Na afloop is er iets warms te drinken.

U bent van harte welkom.