PG Logo

Liederen Huub Oosterhuis

  • Locatie Kerk.Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 20.00 tot 22.00
  • Toelichting bijeenkomst Ring West-Friesland

Een avond samenzang en inspirerende verhalen
over kerk en geloven in deze tijd

Aan alle leden van de Ring West-Friesland, en aan allen die zich op welke manier dan ook verbonden voelen met geloven, kerk of kerkmuziek,

Eén of twee keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de leden van de PKN gemeenten in de Regio. Met als doel elkaar te ontmoeten, samen te zingen en te vieren én om uit te wisselen wat  hoop geeft, waar je tegenop loopt, waar je energie van krijgt en waar je moed uit put.


De volgende OPEN Ring bijeenkomst is op 12 oktober van 20.00 – 22.00 uur.
Inloop vanaf 19.30 uur. Thema: Menselijk in ons midden?!
met liederen van Huub Oosterhuis.

We zullen vooral met elkaar gaan zingen. We zingen die avond liederen van Huub Oosterhuis, onder leiding van de cantorij Zuiderkerk en het Ekklesiakoor dat de maandelijkse vieringen – geënt op het werk van Huub Oosterhuis – muzikaal ondersteunt. Dit onder leiding van Jerry Korsmit. Piano: Dick Grasman

Voor iedereen die zich op welke manier dan ook verbonden voelt met geloven en of kerk.

De voorbereidingsgroep:
Dirk Verbeek, Henk Talma, Peter van der Molen en ds. Rudolf Kooiman

U kunt vragen of suggesties mailen naar d.verbeek1@quicknet.nl