PG Logo

Regenboogviering

  • Locatie Foreestenhuis, Grote Oost 43, 1621 BR Hoorn
  • Tijdstip 14:30 tot
  • Toelichting

Thema:  Jij bent mij lief!

Voor het tiende jaar op rij organiseert de werkgroep ‘Kleurrijk Verbonden’ weer de jaarlijkse regenboogviering, dit jaar met het thema: Jij bent mij lief.
In deze bijzondere viering belichten wij de zorg en liefde in de relaties met de mensen om ons heen en allen die we liefhebben. Het verhaal van Jozef, zijn vader Jakob en zijn broers (Genesis) is het klankbord bij het actuele verhaal van een moeder van een homoseksuele zoon en bij onze persoonlijke levenservaringen met verwantschap en familiebanden.
Met muziek, meditatie, Brood en Wijn vieren we de verbondenheid met God en de dankbaarheid voor het veelkleurige leven.

Zoals ieder jaar is er weer een heerlijke lunch in de benedenzaal, waarvoor u zich kunt aanmelden bij:  Ruud Bennis, ruud.bennis@hotmail.nl  tel. 0229-232136. De bijdrage voor de lunch is 5 euro, die u ter plekke kunt voldoen. Inloop voor de lunch is om 12.30, de lunch begint om 13.00.

De viering is vrij toegankelijk, wel wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten. Info over de viering kunt u krijgen bij: Marjo en Theo Kuipers, e-mail:  Casella-buitenpost@ziggo.nl

Voorgangers: Ulbe Tjallingii en Jan Berkvens
organist: Peter Zandberg
sopraan: Cobi de Bruijn Janssens
organisatie: Werkgroep Kleurrijk Verbonden