PG Logo

Regenboogviering

  • Locatie Foreestenhuis
  • Tijdstip 16.00 tot 17.00
  • Toelichting Laat je hart in kleuren spreken

Deze viering is georganiseerd door de werkgroep kleurrijk verbonden.
Om 15.30 uur zal de regenboogvlag gehesen worden door wethouder inclusie en diversiteit Axel Boomgaars. Om 16.00 uur start de viering. Woord, muziek, zang en film geven vorm aan het thema ”Laat je hart in kleuren spreken”.
Om 17.00 uur is er een hapje en een drankje in de kerkzaal, consistorie en de Bijbelse tuin.

“Laat je hart in kleuren spreken” is het thema van de jaarlijkse regenboogviering tijdens de West-Friese Regenboogweek. Hoe kleurrijk is mijn hart, jouw hart, ons hart als het er werkelijk op aan komt? Een hart dat spreekt en ontvangt in kleuren, kent geen willekeur noch voorkeur. Dat hart opent zich voor ieder mens.

Voorgangers zijn Jan Berkvens en Marjo Kuipers. In kleuren spreken, zingen, zien en denken. Het gebeurt allemaal. Alle zintuigen komen deze middag aan bod. Vrijheid van kleur en jezelf kunnen zijn op eenzame hoogte, zoals in de prachtige korte film Warcha te zien is.

Ruud geeft door middel van een gedicht een kijkje in een kleurrijk hart. Cobi de Bruijn zingt solo en samen met haar dochter Laura begeleid door Mieke van der Sluis. Iris Bregman verzorgt een muzikaal intermezzo.