PG Logo

Op weg naar Pasen

  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 12.00 tot 12.30
  • Toelichting Op weg naar Pasen

Momenten van bezinning en rust in de veertigdagentijd

Vanaf 22 februari zullen er korte meditatieve oecumenische vieringen zijn, op de woensdagen. Zeven keer, tot de woensdag voor Pasen.

De eerste weken met een voorganger van de PKN Hoorn-Zwaag-Blokker.
Daarna met voorgangers van de Doopsgezinde Gemeente.

De viering bestaat steeds uit de volgende onderdelen:
Bemoediging en groet,
Lied of muziek
Lezing(en)
Stilte
Gebed
Lied
Zegentekst

Het rooster is als volgt:

Dag voorganger lezing
22 februari Tineke  van Lente Matteüs 6 : 1 – 18
Bid als volgt
1 maart Rudolf Kooiman Numeri 10 : 11 – 36
Op  weg met God
8 maart Theo Kuipers Numeri 13 : 1-3, 17 -24
De eerste druiven
15 maart Jacob Meinders Numeri 14 : 36 – 45
Zonder Gods bijstand
22 maart Marjo Kuipers Romeinen 8 : 31-39
Onafscheidelijk
29 maart Rudolf Kooiman Numeri 21 : 21 – 22 : 1
Overwinning op overwinning
5 april Leida Veldkamp Matteüs 26 : 1 – 16
Je koning komt er aan