PG Logo

Viering Dorpskerk Blokker 11 april

  • Locatie Dorpskerk van Blokker
  • Tijdstip 10.00 uur tot 11.00 uur
  • Toelichting Online viering

Voorganger: ds. Rudolf Kooiman
Organist: Jan Stens

De orde van dienst treft u hier aan: ORDE VAN DIENST 11 april Blokker
De vieringen in de Dorpskerk van Blokker kunt u meeluisteren en meekijken via kerkdienstgemist

De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd voor het adoptiefonds van onze gemeente. Wij sponsoren via Woord en Daad Widley Petit Jean (10 jaar) in Haïti, Fabrice Bationo (13 jaar) in Burkin Faso en Johan Yoel Arrazola Yos (8 jaar) in Guatamala. Het geld wordt besteed aan onderwijs, medische zorg, maaltijden en kleding. Om deze kinderen te helpen kunt u uw gift overmaken naar bankrekening
NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.