PG Logo

Maaltijd 70+

  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 16.30 tot 20.00
  • Toelichting

Op zaterdag 25 mei wordt er een maaltijd georganiseerd voor alleenstaande 70plussers in onze gemeente.
U wordt daar voor uitgenodigd door de diaconie.
Vanaf 16.30 bent u welkom. Rond 20.00 is de maaltijd afgelopen.

U kunt zich nog aanmelden als vrijwilliger om te helpen en/of mensen te halen en/of te brengen.
Dat kan bij Jan Vogel, tel. 0229-234012