PG Logo

Jaarvergadering Raad van Kerken

logo oecumene
  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 17.30 tot 22.40
  • Toelichting jaarvergadering

Uitnodiging

Op 23 september houdt de Raad van Kerken in Hoorn, Zwaag en Blokker haar jaarvergadering. Na 2 jaar gedwongen onthouding zijn we blij u te kunnen uitnodigen voor deze bijeenkomst.

Zoals eerder kiezen wij ook nu weer voor een aansprekend onderwerp:  Oecumene, hoezo? Bestaansrecht? Kansen en dromen.
Twee spreeksters zullen dit thema inleiden. Twee ervaren en frisdenkende vrouwen:
Vanuit de RK gemeenschap: Christel van der Pijl, lid van het Parochiebestuur en vanuit de Protestantse gemeenschap: Tineke van Lente,  predikante.

Programma:
Inloop vanaf 17.30 met een glas Prosecco of fris
18.30: eten met (duurzaam) buffet, koffie en thee, drankje
19.20: financieel jaarverslag RvK
19.40: spiritueel moment
19.50: Welkom door de voorzitter RvK Rens Overbeek
20.00: Inleiding 1
20.15: Inleiding 2
20.30: Reacties en gesprek onder leiding van Ron Rote
21.40: Samenvatting en mogelijk vervolg
21.50: Afsluiting door Rens Overbeek
22.00-22.40: nazit, ontmoeting, verbinding, borrel

Wij zien uit naar een open, zinderende uitwisseling van ideeën en ervaringen, een gezamenlijke zoektocht naar verbinding, met elkaar en met de samenleving.

Met een hartelijke groet, namens de Raad van Kerken
Rens Overbeek en Ron Rote

PS. graag aanmelden dan wel afmelden via ron.rote@planet.nl.