PG Logo

Huub Oosterhuis

  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 20.00 tot 22.00
  • Toelichting

Tijd van leven

Op vrijdag 28 februari komt Huub Oosterhuis naar Het Octaaf.

Sinds de invoering van het nieuwe liedboek in 2013 hebben de predikanten van onze protestantse gemeente afgesproken wat meer aandacht te geven aan de dichters uit het liedboek. Een paar jaar geleden is daarom Sytze de Vries in dat kader uitgenodigd en nu komt Huub Oosterhuis vertellen over zijn liederen en zijn werk.

Voor deze avond is een flink projectkoor samengesteld en zal er koor-  en samenzang zijn. Spreker is natuurlijk Huub Oosterhuis. Er is ook een boekentafel aanwezig.
De toegang is gratis, maar er is na afloop wel een collecte ter bestrijding van de kosten.

U bent van harte welkom!