PG Logo

Hoorn zingt!

  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 16.00 tot 17:30
  • Toelichting Zangdienst

Hoorn zingt in Het Octaaf

Zangdiensten met een speciaal karakter.

Voorganger: ds. Koos Staat
Organist: Dirk Out

Het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor o.l.v. Hugo van der Meij komt zingen.
De toegang is vrij met een collecte. Vrij parkeren naast Het Octaaf.
Meer over het koor lezen? Klik hier: ZIMMK

De collecte tijdens de viering is bestemd voor Oeganda.  Samen met de lokale kerk helpt Kerk In Actie de boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Daarnaast is er een collecte ter bestrijding van de kosten voor deze “Hoorn Zingt” diensten.
U kunt, als u dat wilt, ook aan deze collectes bijdragen via bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?