PG Logo

Hoorn zingt!

octaaf begin dienst
  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 16.00 tot 17:30
  • Toelichting Zangdienst

Hoorn zingt in Het Octaaf

Zangdiensten met een speciaal karakter.

Voorganger: ds. Paul Visser, Amsterdam
m.m.v.  Interkerkelijk Gospelkoor Revival o.l.v. Chris de Kroon
Organist: Dirk Out

Meer info over het koor vindt u op hun website.

In Moldavië staan chronisch zieke ouderen er alleen voor. Ze leven soms in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Acties steunt een organisatie van zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding bieden aan deze ouderen. U kunt, als u dat wilt, ook aan de collecte bijdragen via bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?