PG Logo

Het gewone leven in het boek Ruth

afbeelding boek
  • Locatie Dorpskerk van Blokker, Westerblokker 105
  • Tijdstip 20.00 tot 22.00
  • Toelichting Boekbespreking - LET OP: deze lezing is verplaatst van 22 oktober naar 4 november!

Hoe weerspiegelt het boek Ruth het gewone leven?

In de Dorpskerk van Blokker bespreekt ds.  Jacob Meinders het boek Het gewone leven in den spiegel van het boek Ruth (1939) van de befaamde theoloog ds. K.H.  Miskotte.

Voor wie graag al wat voorkennis wil opdoen:  https://www.kontekstueel.nl/35-algemene-artikelen/964-nr4-2013-miskotte-in-het-gewone-leven

Voor deze bijeenkomst is aanmelding  (t/m 3 november) nodig: bij ds. Meinders: tel . 06-55190886 of jacobmeinders@gmail.com