PG Logo

Gezamenlijke viering 25 juli

  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.30
  • Toelichting Woorddienst

OP HET LEVEN!                

Het verhaal van Lazarus

Voorganger en verhaal: ds. Hans Bouma
Piano: Peter Zandberg

Over wat er met Lazarus gebeurde, zijn vriendschap met Jezus, zijn vroege dood en zijn opwekking, kun je een preek houden, maar je kunt Lazarus ook zelf aan het woord laten. Dat gebeurt in deze dienst. Met als titel Op het leven! vertelt Lazarus, zeven jaar na zijn opwekking, bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even schokkend als bevrijdend verhaal waaraan pianist Peter Zandberg muzikaal deelneemt.
Zeven jaar later. Iedere dag heft Lazarus met zijn zusters Maria en Martha bij de maaltijd het glas. Lechajim! Op het leven! Het leven dat doorgaat. Het leven dat gevierd mag worden.

Het verhaal van Lazarus wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage Spreek dan van geluk (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken).

De orde van dienst treft u indien beschikbaar hier aan.
De vieringen in Het Octaaf kunt u meeluisteren en meekijken via kerkdienstgemist.

De diaconale collecte in deze dienst is een algemene collecte voor de diaconie. Wilt u ook aan deze collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect. U kunt ook heel gemakkelijk via een QR code bijdragen.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan of tik dan op de QR code links.
Heeft u onze gemeente-app, scan of tik dan op de QR code rechts.
Gebruikt u geen van beide apps, dan maakt het niet uit welke code u kiest, met beiden kunt u bijdragen.
QR Pg HZB