PG Logo

Gemeenteberaad

  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 19.30 tot 21.30
  • Toelichting Vergadering

Gemeenteberaad

Graag nodigt de kerkenraad de leden uit voor het gemeente beraad.

Op de agenda staat:

o   Inloop vanaf 19.15 uur met koffie en thee

o   Opening

o   Mededelingen

o   Presentatie jaarrekeningen Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen

o   Presentatie aantal en verloop gemeenteleden PG Hoorn Zwaag Blokker

o   Het meenemen van de gemeente in het proces van kerk zijn, in onze gezamenlijke trektocht. We kijken naar de afspraken, beschikbare werktijdfactor voor de predikant, de erediensten, het aantal gemeenteleden.

Hierbij komt ook het deel: horen van de gemeente betreffende afbouwen erediensten naar 1 dienst per zondag in 5 jaar, ( zie ook uitleg in deel “ Van de kerkenraad” in dit kerkblad ).

o   Vragen vanuit de gemeente

o   Afsluiting met een drankje

o   Einde uiterlijk 21.30 uur