PG Logo

Bijzondere dienst over Maria Magdalena op 16 juni in de Dorpskerk van Zwaag

  • Locatie Dorpskerk, Kerkelaan 8, Zwaag
  • Tijdstip 10.30 (inloop vanaf 10.00 uur) tot 11.30
  • Toelichting Er is oppas en kindernevendienst

Voorganger: ds. Jacob Meinders
Organist: Jan Zuidema

Maria Magdalena, een beeld van een vrouw?!
In deze dienst staat Maria Magdalena centraal. In de dienst proberen we een beter begrip en een duidelijker beeld te krijgen van deze intrigerende vrouw. Was ze de apostel der apostelen, een boetvaardige zondares of de intiemste volgeling van Jezus Christus, om maar enkele beelden van haar te noemen?.

Er is weer inloop met koffie en thee vanaf 10 uur en na de dienst is er weer een gezamenlijke lunch. Uw bijdrage aan het menu van de lunch in de vorm van zelfbereide gerechten wordt zeer op prijs gesteld (i.v.m. de andere aankopen graag even melden bij Ger Roos, tel. 06-40529317). Ter bestrijding van de kosten is er weer een vrijwillige bijdrage (ook via de kerkapp) mogelijk.

De orde van dienst treft u hier aan: orde van dienst 16 juni Zwaag
De vieringen in de Dorpskerk van Zwaag kunt u meeluisteren en meekijken via  kerkdienstgemist

De diaconale collecte is bestemd voor Stichting red een kind.

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10RABO0105542083 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32RABO0105542075 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan de QR code links. Om bij te dragen via Givt heeft u de Givtapp nodig. Heeft u onze gemeente-app, scan of tik op de QR code rechts.
Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u evengoed via de rechter app doneren.
QR Pg HZB