PG Logo

Viering 25 februari Dorpskerk Blokker

  • Locatie Dorpskerk Blokker
  • Tijdstip 10.00 uur tot 11.30 uur
  • Toelichting Er is geen kindernevendienst

Voorganger: ds. Hans Bouma
Organist: Sebastian van der Pluijm

De liturgie is hier te vinden: orde van dienst 25 februari Blokker
Deze dienst wordt ook uitgezonden via kerkdienstgemist.

OP HET LEVEN!

Het verhaal van Lazarus

Over wat er met Lazarus gebeurde, zijn vriendschap met Jezus, zijn vroege dood en zijn opwekking, kun je een preek houden, maar je kunt Lazarus ook zelf aan het woord laten. Dat gebeurt in deze dienst. Zeven jaar na zijn opwekking vertelt Lazarus bij monde van Hans Bouma zijn verhaal, Op het leven! Een even schokkend als bevrijdend verhaal waaraan Sebastian van der Pluijm muzikaal deelneemt.
Zeven jaar later. Iedere dag heft Lazarus met zijn zusters Maria en Martha bij de maaltijd het glas. Lechajim! Op het leven! Het leven dat doorgaat. Het leven dat gevierd mag worden.

Het verhaal van Lazarus wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage Vaste voet aan grond.

De diaconale collecte is bestemd voor de “kliederkerk is voor iedereen”.
In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa’s en oma’s de betekenis van bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen. Ook in onze gemeente Hoorn, Zwaag en Blokker zijn een aantal van deze kliederkerkdiensten ingeroosterd. De eerste was afgelopen week. Samen met onze (klein)kinderen proberen we hier inspirerende diensten van te maken. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen bijbelverhalen kunnen ontdekken, vieren en eten.

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan de QR code links.
Om bij te dragen via Givt heeft u de Givtapp nodig.
Heeft u onze gemeente-app, scan of tik op de QR code rechts.
Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u evengoed via de rechter app doneren.
QR Pg HZB