PG Logo

Vakantiedienst

Lutherse Kerk Hoorn
  • Locatie Evangelisch Lutherse Kerk
  • Tijdstip 10.00 tot 11.00
  • Toelichting Vakantiedienst

Voorganger: Ds. S. Rozendal
Organist: Rieuwert Blok

Tijdens de vakantiediensten wordt gecollecteerd voor Emmaus.
Emmaus is nu een wereldwijde beweging die in 1949 door Abbe Pierre in Frankrijk opgericht is. Zijn eerste doel was onderdak te bieden aan de vele dak- en thuislozen in het na-oorlogse Parijs. Door vodden te rapen en weer te verkopen lukte het hem en de compagnons om mensen met verschillende achtergronden met elkaar te verbinden die samen aan de slag gingen. De groepen verdienden zo hun bestaan en de mensen vonden hun eigen waarde terug.
Het doel van Emmaus Langeweg is om mensen zonder thuis, huis of houvast de kans bieden hun leven weer op de rails te krijgen.