PG Logo

70+ maaltijd

  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 16:30 tot 20:00
  • Toelichting

Het is inmiddels een traditie geworden dat we als diaconie van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker in het voorjaar een maaltijd organiseren voor de alleenstaande 70-plus gemeenteleden. Als gemeente  ontmoeten we elkaar bij de zondagse vieringen, ontmoeten elkaar bij een gespreksgroep of werkgroep,  of zingen in een koor. Maar voor de wat oudere  gemeenteleden ligt dit soms moeilijk. Je bent niet zo mobiel meer en blijft maar thuis.
Een paar jaar geleden heeft de diaconie besloten om juist voor deze alleenstaande gemeenteleden iets te doen. De diaconie is er niet alleen voor ondersteuning van projecten in het buitenland of verderop in Nederland maar ook voor onze eigen gemeenteleden. Vandaar deze jaarlijkse maaltijd voor alleenstaande 70+ers.

Omdat niet alle deelnemers op eigen gelegenheid naar het Octaaf kunnen komen,  willen we een beroep doen op een aantal chauffeurs. Bent U in de gelegenheid om op zaterdag 2 maart ’s middags vanaf  +/- 16:30 uur een of meer 70+ gemeenteleden per auto naar het Octaaf te vervoeren?
Meldt u zich dan aan via e-mail.

Om ca 20:00 uur worden de gasten dan weer terug gebracht naar hun huis. Om te voorkomen dat de chauffeurs onnodig veel moeten rijden kunnen  zij  ook aanschuiven bij de maaltijd.