PG Logo

Viering 3 juli in de Dorpskerk van Zwaag

  • Locatie Dorpskerk van Zwaag, Kerkelaan 8
  • Tijdstip 10.00 uur tot 11.30 uur
  • Toelichting Er is oppas en kindernevendienst

Voorganger: ds. Jacob Meinders
Organist: Peter Zwart

De orde van dienst treft u hier aan: Orde van dienst Zwaag 3 juli 2022
De vieringen in de Dorpskerk van Zwaag kunt u meeluisteren en meekijken via kerkdienstgemist

De diaconale collecte in deze dienst is voor India – geef kansarme kinderen een toekomst
Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Dalitkinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd en stoppen daardoor vaak vroegtijdig met school en werken zo al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek. De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken en geeft huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport.  Door liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Cards wil tot 2023 5 tot 15 zogenaamde ‘kinderarbeidsvrije zones’ tot stand brengen en sociale verandering teweegbrengen in de Dalit-gemeenschap.

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan of tik dan op de QR code links. Heeft u onze gemeente-app, scan of tik dan op de QR code rechts.
Om bij te dragen via Givt heeft u de app nodig. Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u alleen bijdragen met de rechter QR code.
QR Pg HZB

 

 

 

Voorganger: ds. Rudolf Kooiman
Organist: Jan Stens

De orde van dienst treft u hier aan: Orde van dienst Blokker 26 juni 2022
De vieringen in de Dorpskerk van Blokker kunt u meeluisteren en meekijken via Kerkdienstgemist

De diaconale collecte in deze dienst is voor de Wereldvluchtelingendag – hulp voor mensen zonder papieren
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, bijv. omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie als ongedocumenteerde in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Ook is er altijd angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerkelijke initiatieven helpen hen met informatie, advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid. Ook helpen zij bij nieuwe asielprocedures.

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan of tik dan op de QR code links. Heeft u onze gemeente-app, scan of tik dan op de QR code rechts.
Om bij te dragen via Givt heeft u de app nodig. Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u alleen bijdragen met de rechter QR code.
QR Pg HZB

 

Voorganger: ds. H.A. van Olst
Organist: Bets Conijn

De orde van dienst treft u indien beschikbaar hier aan.
De vieringen in Het Octaaf kunt u meeluisteren en meekijken via Kerkdienstgemist

De diaconale collecte in deze dienst is voor ondersteuning van algemene diaconale projecten.
De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan of tik dan op de QR code links. Heeft u onze gemeente-app, scan of tik dan op de QR code rechts.
Om bij te dragen via Givt heeft u de app nodig. Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u alleen bijdragen met de rechter QR code.
QR Pg HZB

 

 

 

Voorganger: ds. Jacob Meinders
Organist: Edwin Hinfelaar
m.m.v. de Martinuscantorij

De orde van dienst treft u indien beschikbaar hier aan.
De vieringen in Het Octaaf kunt u meeluisteren en meekijken via Kerkdienstgemist

De diaconale collecte in deze dienst is voor ondersteuning van algemene diaconale projecten.
De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan of tik dan op de QR code links. Heeft u onze gemeente-app, scan of tik dan op de QR code rechts.
Om bij te dragen via Givt heeft u de app nodig. Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u alleen bijdragen met de rechter QR code.
QR Pg HZB

 

 

 

Voorganger: Mw. Ina Broekhuizen-Slot
Organist: Jan Stens

De orde van dienst treft u hier aan: zondag 3 juli Het Octaaf
De vieringen in Het Octaaf kunt u meeluisteren en meekijken via Kerkdienstgemist

De diaconale collecte in deze dienst is voor India – geef kansarme kinderen een toekomst
Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Dalitkinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd en stoppen daardoor vaak vroegtijdig met school en werken zo al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek. De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken en geeft huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport.  Door liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Cards wil tot 2023 5 tot 15 zogenaamde ‘kinderarbeidsvrije zones’ tot stand brengen en sociale verandering teweegbrengen in de Dalit-gemeenschap.

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan of tik dan op de QR code links. Heeft u onze gemeente-app, scan of tik dan op de QR code rechts.
Om bij te dragen via Givt heeft u de app nodig. Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u alleen bijdragen met de rechter QR code.
QR Pg HZB

 

 

 

Voorganger: ds. Tineke van Lente-Griffioen
Organist: Peter Zwart

De orde van dienst treft u hier aan: 2022-06-26
De vieringen in Het Octaaf kunt u meeluisteren en meekijken via Kerkdienstgemist

De diaconale collecte in deze dienst is voor de Wereldvluchtelingendag – hulp voor mensen zonder papieren
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, bijv. omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie als ongedocumenteerde in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Ook is er altijd angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerkelijke initiatieven helpen hen met informatie, advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid. Ook helpen zij bij nieuwe asielprocedures.

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan of tik dan op de QR code links. Heeft u onze gemeente-app, scan of tik dan op de QR code rechts.
Om bij te dragen via Givt heeft u de app nodig. Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u alleen bijdragen met de rechter QR code.
QR Pg HZB

 

 

 

Elke eerste maandag van de maand is iedere 55-er van harte welkom.
Vanwege Pinksteren nu een dag later.

Vanaf half twee kunt u binnenlopen. Op twee uur beginnen we met ons clublied, een praatje en de spelletjes. Een leuk en zeer gewaardeerd contactmoment voor 55+ers.

Meer informatie vindt u hier, bij de activiteiten: Spelletjesmiddag 55+