PG Logo

Viering 1 januari

  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.00
  • Toelichting NIeuwjaarsviering

Voorganger: ds. Tineke van Lente-Griffioen
Organist: Jan Zuidema

De orde van dienst treft u indien beschikbaar hier aan.
De vieringen in Het Octaaf kunt u meeluisteren en meekijken via Kerkdienstgemist

De diaconale collecte in deze dienst is voor onze diaconie, voor noodhulp dichtbij en verder weg.
De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan de QR code links.  Om bij te dragen via Givt heeft u de Givtapp nodig.
Heeft u onze gemeente-app, scan of tik op de QR code rechts.
Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u alleen bijdragen met de rechter QR code.
QR Pg HZB

Voorganger: ds. Tineke van Lente-Griffioen
Organist: Jan Zuidema
m.m.v. Interkerkelijk koor Echo.
Met trompetbegeleiding.

De orde van dienst treft u indien beschikbaar hier aan.
De vieringen in Het Octaaf kunt u meeluisteren en meekijken via Kerkdienstgemist

De diaconale collecte in deze dienst is voor het Adoptiefonds, voor onze adoptiekinderen elders in de wereld.
De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan de QR code links.  Om bij te dragen via Givt heeft u de Givtapp nodig.
Heeft u onze gemeente-app, scan of tik op de QR code rechts.
Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u alleen bijdragen met de rechter QR code.
QR Pg HZB

Kerstnachtviering 22.00 uur

Voorganger: ds. Rudolf Kooiman
m.m.v. Harmonieorkest ‘De Herleving’

De orde van dienst treft u indien beschikbaar hier aan.
De viering in de Noorderkerk kunt u niet meeluisteren en meekijken. Wel is de kerkdienst in Zwaag via Kerkdienstgemist mee te vieren.

De diaconale collecte in deze dienst is voor de Voedselbank.
De Voedselbank West-Friesland helpt waar het echt nodig is. Zij zamelen voedsel in en zorgen ervoor dat het terecht komt bij de mensen die het ’t hardst nodig hebben. De Voedselbank wil een bijdrage leveren aan de vermindering van (verborgen) armoede. Voedsel is een basisrecht, er zijn mensen die om diverse redenen [tijdelijk] niet in staat zijn zich te voorzien van een dagelijkse maaltijd. Het voedselpakket \kan gezien worden als noodhulp.

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan de QR code links.  Om bij te dragen via Givt heeft u de Givtapp nodig.
Heeft u onze gemeente-app, scan of tik op de QR code rechts.
Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u alleen bijdragen met de rechter QR code.
QR Pg HZB

 

4e advent
Voorganger: ds. Tineke van Lente-Griffioen
Organist: Jan Stens
m.m.v. het bandje Starlight

De orde van dienst treft u (vanaf enkele dagen vóór de dienst) hier aan:
De vieringen in de Dorpskerk van Zwaag kunt u meeluisteren en meekijken via kerkdienstgemist

De diaconale collecte in deze dienst is voor Stichting Vluchteling
Nooit meer je moeder zien, omdat de oorlog haar van het leven beroofde. Nooit meer je broertjes en zusjes omhelzen, omdat je hen kwijtraakte tijdens de vlucht en je tot op de dag van vandaag niet weet wat hen overkwam. Nooit meer over de drempel van je vertrouwde huis stappen, omdat er na alle bombardementen niets meer van over is gebleven. Het is de keiharde realiteit voor vele gezinnen die moeten vluchten. Stichting Vluchteling biedt als noodhulp organisatie sinds 1976 wereldwijd hulp aan vluchtelingen en ontheemden. Bij acute nood, maar ook bij langdurige humanitaire crises, bieden zij levensreddende noodhulp als medische zorg, onderdak, voedsel en schoon drinkwater. Maar ook bijvoorbeeld voor onderwijs en psychosociale steun ter verwerking van traumatische ervaringen.

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan de QR code links.  Om bij te dragen via Givt heeft u de Givtapp nodig.
Heeft u onze gemeente-app, scan of tik op de QR code rechts.
Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u alleen bijdragen met de rechter QR code.
QR Pg HZB

 

 

 

 

3e advent
Voorganger: ds. Rudolf Kooiman
Organist: Peter Zwart
m.m.v. Zanggroep Glorious

De orde van dienst treft u hier aan: Orde van dienst BLOKKER 11 december 2022
De vieringen in de Dorpskerk van Blokker kunt u meeluisteren en meekijken via kerkdienstgemist

De diaconale collecte in deze dienst is voor KIA binnenlands diaconaat; vrolijkheid in asielzoekerscentra.
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Deze jonge vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Hun bestaan in Nederland blijft doorgaans nog jarenlang onzeker.  De Vrolijkheid – voluit de Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid – is een netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders, die samen wekelijks meer dan 100 kunst- projecten op bijna 30 azc’s realiseren. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om verhalen vorm te geven.

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan de QR code links.  Om bij te dragen via Givt heeft u de Givtapp nodig.
Heeft u onze gemeente-app, scan of tik op de QR code rechts.
Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u alleen bijdragen met de rechter QR code.
QR Pg HZB

 

 

 

 Kerstviering met de PCOB.

Op woensdag  21 december vieren we Kerst met de PCOB-leden en ook senioren van onze gemeente zijn hartelijk welkom.
Ds. J Meinders verleent zijn medewerking en de sopraan Cobi de Bruijn komt zingen.

Samen hopen wij veel te zingen onder begeleiding van pianospel van de pianiste van de zangeres. Er zijn Schriftlezingen en gedichten en niet te vergeten: het Kerstverhaal.

Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd.
De kerk is open vanaf 13:30 uur

Komt in groten getale!!!
Van harte uitgenodigd

Voorganger: ds. Rudolf Kooiman
Organist: Wil Luiken

De orde van dienst treft u indien beschikbaar hier aan.
De vieringen in Het Octaaf kunt u meeluisteren en meekijken via Kerkdienstgemist

De diaconale collecte in deze dienst is voor Stichting vluchteling.
Nooit meer je moeder zien, omdat de oorlog haar van het leven beroofde. Nooit meer je broertjes en zusjes omhelzen omdat je hen kwijtraakte tijdens de vlucht. Nooit meer over de drempel van je  huis stappen omdat er na alle bombardementen niets meer van over is. Het is de keiharde realiteit voor vele gezinnen die moeten vluchten. Stichting Vluchteling biedt als noodhulp organisatie sinds 1976 wereldwijd hulp aan vluchtelingen en ontheemden. Bij acute nood bieden we levensreddende noodhulp. Maar ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op ons rekenen. Zij verlenen hulp ongeacht geloofsovertuiging, politieke opvattingen, nationaliteit, sekse en seksuele geaardheid.

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan de QR code links.  Om bij te dragen via Givt heeft u de Givtapp nodig.
Heeft u onze gemeente-app, scan of tik op de QR code rechts.
Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u alleen bijdragen met de rechter QR code.
QR Pg HZB

 

 

 

Voorganger: ds. Jacob Meinders
Organist: Sebastian van der Pluijm

De orde van dienst treft u indien beschikbaar hier aan.
De vieringen in Het Octaaf kunt u meeluisteren en meekijken via Kerkdienstgemist

De diaconale collecte in deze dienst is voor KIA binnenlands diaconaat; vrolijkheid in asielzoekerscentra.
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Deze jonge vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Hun bestaan in Nederland blijft doorgaans nog jarenlang onzeker.  De Vrolijkheid – voluit de Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid – is een netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders, die samen wekelijks meer dan 100 kunst- projecten op bijna 30 azc’s realiseren. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om verhalen vorm te geven.

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan de QR code links.  Om bij te dragen via Givt heeft u de Givtapp nodig.
Heeft u onze gemeente-app, scan of tik op de QR code rechts.
Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u alleen bijdragen met de rechter QR code.
QR Pg HZB

 

 

 

Elke eerste maandag van de maand is iedere 55-er van harte welkom.
Vanaf half twee kunt u binnenlopen. Op twee uur beginnen we met ons clublied, een praatje en de spelletjes.
Een leuk en zeer gewaardeerd contactmoment voor 55+ers.

Meer informatie vindt u hier, bij de activiteiten: Spelletjesmiddag 55+

Film: David
regie: Robert Markowitz
o.l.v. ds. Rudolf Kooiman

In Israël heerst verdeeldheid, waardoor de overheersing door de Filistijnen voortduurt. Wat het land nodig heeft is een sterke leider die de krachten kan bundelen. Profeet Samuel wijst de eenvoudige boer Saul aan als de eerste koning van Israël. Maar in zijn strijd tegen de overheersers raakt Saul in vertwijfeling. Samuel is genoodzaakt om op zoek te gaan naar een nieuwe koning. God leidt hem naar de jonge schaaphoeder David. David is de enige die het durft op te nemen tegen Goliath. Met zijn slinger doodt hij de reus en de schaaphoeder wordt binnengehaald als grote held.

Om 19.30 uur wordt de film nog een keer getoond.