PG Logo

Vieringen in crisistijd

website vieringen

Online vieringen 

U heeft van maart t/m juni dit jaar, kunnen luisteren en kijken naar onze vieringen op zondagmorgen.
Dankzij een team vrijwilligers zijn de vieringen steeds online gezet.
Inmiddels kunt u de vieringen in de kerk weer bijwonen, aanmelden is niet meer nodig.
Thuis kunt u nog altijd wel meeluisteren. De kerkomroep blijft in gebruik.

Onze YouTube vieringen zijn offline gezet. U kunt ze dus niet meer terugzien.