PG Logo

Startzondag 2022

start 22

Startzondag

Op 18 september is het startzondag. Dan starten we als gemeente het nieuwe kerkelijk jaar. Die zondag is er een gezamenlijke viering in de Dorpskerk in Zwaag. Zie daarvoor de Agenda.

Na de viering zal er eerst gemeenteberaad zijn. Onder het genot van koffie/thee met iets lekkers, handelen we de zakelijke punten af. De agenda daarvoor luidt als volgt:

1.     Welkom door de voorzitter van de kerkenraad
2.    Vragen beantwoorden die vooraf gesteld zijn, betreffende de jaarrekeningen van het college van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen. De jaarrekeningen worden 2 weken vooraf aan het gemeenteberaad in de kerken gelegd. Vragen kunnen schriftelijk via de scriba ingediend worden.
Dat mag ook via email.
3.    Mededelingen van de kerkenraad
4.    Gelegenheid om overige vragen te stellen in de rondvraag
5.    Stellingenspel over David

Het is al een traditie aan het worden dat in deze maanden, vooraf aan de adventstijd, er een persoon uit de bijbel centraal staat in diensten en andere activiteiten. In de komende periode is dat David, een veelzijdig persoon die hopen we te ontdekken.

Vandaag willen we door middel van stellingen David, en wellicht ook elkaar wat beter leren kennen.
De stellingen zijn:
Ø  David had levenslang moeten krijgen ivm de moord op Uria
Ø  David is een voorbeeld
Ø  Het is vreemd dat Jezus ‘de zoon van David’ genoemd wordt gezien David’s optreden tov Uria en Bathseba
Ø  David moet aan de schandpaal genageld worden ivm zijn omgang met vrouwen
Ø  ‘David tegen Goliath’ is hetzelfde als ‘Wie niet sterk is moet slim zijn’
Ø  David betekent net zoveel voor de muziek als Johann Sebastiaan Bach
Ø  David en Jonathan hadden vermoedelijk een homoseksuele relatie

tekening davidTijdens het gemeenteberaad, zijn er voor de kinderen activiteiten die bij het David-project passen, We gaan een David en Goliath maaltijd houden  en we gaan iets knutselen om een doel te raken, Wie kan het doel raken? We hopen dat jullie ons komen helpen het doel te raken

Tot ziens op zondag 18 september!