PG Logo

Startweekend 2018

overzicht kerk

een volle kerk

Startweekend

Op 15 en 16 september 2018 was het startweekend van onze gemeente.
Het thema dit jaar was “een goed gesprek”.

Op zaterdag 15 september waren er activiteiten voor de jeugd.
Zondagmorgen 16 september was er een viering met het thema “Wat blijft”. Het Interk. koor Echo verleende zijn medewerking.

In die viering zagen en hoorden we het lied van Stef Bos “Toen was geloof heel gewoon”. Wilt u dat nog eens terugluisteren? Klik dan hier.

Na de lunch waren gespreksgroepen (zonder discussie en tegenargumenten).
Deze gespreksgroepen blijken altijd als erg waardevol te worden ervaren.
In de kerkzaal was er een Lagerhuis. En tegelijkertijd een boeiende film/documentaire op zolder. Dus men moest kiezen en dat viel niet altijd mee.
Voor de jeugd was er spelmateriaal op het grasveld naast de kerk.
Een clinic van de Martinuscantorij volgde voorafgaande aan de Choral Evensong van de Martinuscantorij waarmee een gezellige dag werd afgesloten.

Klik hier voor een foto-impressie.