PG Logo

Solidariteitskas: gemeenten helpen elkaar!

Solidariteitskas

Ook onze Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker neemt deel aan de landelijke  jaarlijkse actie voor Solidariteitskas, vandaar dat wij u vragen om een vrijwillige bijdrage.

Een gemeente die door omstandigheden tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ kan zijn, kan een beroep doen op de Solidariteitskas. Die steun heeft altijd een tijdelijk karakter. De Solidariteitskas is in het leven geroepen vanuit de gedachte dat je als plaatselijke gemeente deel uitmaakt van de landelijke kerk, en daarmee verantwoordelijk bent voor elkaar.

Dit steunfonds wordt gebruikt om activiteiten te verrichten die niet door één gemeente op te brengen zijn. Dit gaat dan om bijzonder pastoraat, zoals voor doven, jeugd, koopvaardij en binnenvaart. Ook wordt financiële hulp gegeven aan het Protestants Centrum Toerusting en Educatie. Het zijn maar een paar voorbeelden van activiteiten, die alleen met hulp van elkaar kunnen worden uitgevoerd.
Van elke vrijwillige bijdrage van 10 euro (richtbedrag) wordt 5 euro afgedragen aan de landelijke Solidariteitskas en wordt 5 euro besteed aan het werk in eigen gemeente.

folder Solidariteitskas

Folder

Jouw hulp is ook nodig! Mogen wij daarop rekenen?

Betaling via bankrekening: NL32 RABO 0105 5420 75
t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
omschrijving: bijdrage Solidariteitskas
Voor iDeal betaling: https://site.skgcollect.nl/222

Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester:
Marinus Leenstra, tel. 06-51692923 of via e-mail
Meer info bij https://www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas