PG Logo

Sobere maaltijden

Bezinning – Ontmoeting – Sobere Maaltijd

De Franciscaanse Beweging NHN (FB), de MOV-groep(en) Hoorn e.o. (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede) en de Raad van Kerken Hoorn-Zwaag-Blokker (RvK) organiseren elk jaar 6 bijeenkomsten in de Veertigdagentijd. De eerste avond wordt op de vrijdag na Aswoensdag gehouden en de laatste is vlak voor Pasen.
Leidmotief 2018 was: En God zag dat het heel goed was (genesis 1:31) overgenomen van vrouwen uit Suriname die de liturgie voor de Wereldgebedsdag  maakten.

Het waren weer 6 waardevolle bijeenkomsten, met fijne gesprekken (en lekkere soep):
16 februari – Die chaos schept tot mensenland – Franciscaanse Beweging (Jan Louter)
23 februari – Begeleiding van vluchtelingen – MOV (Mieke Weel)
2 maart – Wereldgebedsdag – RvK
9 maart – Tijd om te sterven – Franciscaanse Beweging (Peter de Wilde)
16 maart – De schepping – RvK (Jan Geerlings)
23 maart – MOV – Stichting Unu Pikin (Fam. Dekkers)

We ontvingen dit jaar gemiddeld 18 bezoekers per keer.
Na aftrek van de onkosten is er € 385,50  overgemaakt aan de Stichting Straatpastoraat.

Namens de Werkgroep Sobere Maaltijden, Nel Terlouw