PG Logo

Project David

David

David is voor veel mensen één van de meest inspirerende personen uit de Bijbel. Dat is niet zo vreemd, want de verhalen over David spreken tot de verbeelding. Hij wordt over het hoofd gezien door zijn broers, maar is toch degene die de reus Goliath verslaat. Daarmee vertegenwoordigt hij het principe van het goede dat weliswaar zwak lijkt, maar toch het kwade kan overwinnen. David is de Bijbelse held die de ideale koning wordt. Wat het positieve beeld versterkt, is vermoedelijk het feit dat hij een herder was: een voorbode van de Goede Herder. En wat te denken van zijn dichterlijke en muzikale gaven! Ja, hij is ook een man met veel tekortkomingen, maar daarvoor doet hij boete en komt ook nog op voor het recht van Israël tegen de arrogante macht van de vijanden. Ja in hem is de hoop en het vertrouwen van Israël belichaamt.

Alleen al daarom is het in deze tijd van onzekerheid de moeite waard om bij hem stil te staan. Maar er komen in zijn verhaal veel meer thema’s aan de orde die volop actueel zijn zoals MeToo (David en Bathseba), conflicten (David en Nabal) homoseksualiteit (David en Jonathan), spanning in relaties (David en Michal) en leiderschap (David versus Saul).

Deze herfst stonden we in de PKN-kerkdiensten in Hoorn, Zwaag en Blokker 3 maanden lang stil bij de verhalen over koning David. Er is over hem gelezen, verteld en gezongen. Er werden mensen uit het Jodendom en uit de Islam uitgenodigd om iets te vertellen over hun visie op David, er werden lezingen, bibliodrama, bijeenkomsten en films aan hem gewijd.

Joki Harms – u herinnert zich vast haar prachtige schilderijen over Mozes – heeft gezorgd voor een verbeelding van het thema: een kunstproject voor de drie kerkgebouwen: (het Octaaf, de Dorpskerk van Zwaag en de kerk van Blokker.

We beleefden opnieuw op een mooi en inspirerend project, dat begon op de Startzondag: 18 september en duurde tot eind november 2022.