PG Logo

Project Abraham

Abraham en Hagar

Abraham

Een nieuw project!
Deze tijd is vol conflicten die direct of indirect te maken hebben met religieuze verschillen. Te denken valt aan het jodendom met  oplevend antisemitisme en spanningen tussen orthodoxe joden en radicale moslims in Israël; het christendom: vergelijk de strijdende partijen in Ierland en de Islam: oplaaiend geweld richting moslims en moslimterrorisme). Daarom lijkt het de moeite waard om stil te staan bij Abraham.  Want Abraham is volgens de traditie in de Hebreeuwse Bijbel en de Koran de aartsvader van de Israëlieten en Arabieren. Omdat hij in overdrachtelijke zin ook zo wordt beschouwd door christenen worden het jodendom, christendom en de islam ook wel Abrahamitische religies genoemd.

Deze herfst staan in de P.K.N. kerkdiensten in Hoorn, Zwaag en Blokker 3 maanden lang de verhalen over aartsvader Abraham centraal. Er zal over hem gelezen, verteld en gezongen worden. Het zal gaan over de uittocht uit Ur der Chaldeen. Er zal aandacht zijn voor de verhouding tussen Abram en Lot, het pleidooi voor Sodom en Gomorra, de binding van Isaak, Abram’ vrouwen, zijn kinderen Isaak en Ismael en nog veel  meer. Er zullen mensen uit het jodendom, Islam worden uitgenodigd om iets te vertellen over hun traditie.

Op zondag 7 oktober sprak rabbijn Simon Bornstein in het Octaaf. Zijn verhaal kunt u hier downloaden: israel-zondag-rabbinaat alkmaar.

Joki Harms heeft 6 houtskooltekeningen gemaakt over joodse, islamitische en christelijke personen; als verbeelding van de drie tradities. Het zijn tekeningen die afwisselend in de drie kerkgebouwen (het Octaaf, de dorpskerk van Zwaag en de kerk van Blokker) zullen hangen.

We hopen op een mooi en inspirerend project!