PG Logo

Pinksterpelgrimage

Op de vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt in de christelijke kerken herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen.
Op wat later de Eerste Pinksterdag is gaan heten gebeurde concreet het volgende:
De gelovigen waren in een huis bijeen toen er binnen plotsklaps een geluid van een grote windvlaag zich voordeed en er een soort vlammen verschenen die zich boven de hoofden van de aanwezigen verspreidden – beter bekend als ‘vurige tongen’. De gelovigen werden met de Heilige Geest vervuld en begonnen buiten het huis op luide toon het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen met als gevolg dat er een grote massa mensen afkomstig uit allerlei windstreken op hen afkwam. De apostel Petrus nam vervolgens het woord en hield een lange toespraak waarna er ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aansloten en zo heeft dit aantal zich uitgebreid en is de geboorte van de kerk ontstaan.

Tussen Hemelvaart en Pinksteren werden in verschillende kerken van Hoorn korte oecumenische vieringen gehouden. Dit jaar was dat van 11 mei tot en met 18 mei.