PG Logo

Pinksterpelgrimage 2019

Pinksterpelgrimage

Destijds gingen de volgelingen van Jezus erop uit om met groot enthousiasme over Hem te vertellen.
Ondersteund door de Raad van Kerken, willen de kerken in deze dagen dit enthousiasme oppakken door tussen Hemelvaart en Pinksteren ter inspiratie oecumenische gebedsvieringen te verzorgen ter voorbereiding van het Pinksterfeest. Samen van kerk naar kerk, samen pelgrimeren ter voorbereiding op Pinksteren een belangrijk feest in de christelijke kerken waarin de Geest centraal staat. Samen dat enthousiasme met elkaar delen. Dit jaar hebben wij ons laten inspireren door Bijbelse figuren die door de kracht van de Geest in beweging zijn gekomen. De figuren waren Abraham, Paulus, Maria, Thomas, Ester en de Afrikaanse man!
Deze pelgrimage begon op vrijdag 31 mei tot en met vrijdag 7 juni.
Wij kijken terug op inspirerende bijeenkomsten.