PG Logo

Maaltijd 70+ 2024

maaltijd 70+ overzicht

Maaltijd voor alleenstaande 70-plussers

Het is inmiddels traditie dat de diaconie van onze gemeente in het voorjaar een maaltijd organiseert voor de alleenstaande 70-plus gemeenteleden.

Als gemeente ontmoeten we elkaar bij de vieringen of bij een gespreksgroep, of we zingen samen in een koor. Maar voor de oudere  gemeenteleden ligt dit moeilijker. Je bent niet zo mobiel meer en blijft maar thuis. Zeker in de donkere wintermaanden kan de eenzaamheid toe slaan. Altijd vragen om op zondag mee te kunnen rijden naar de kerkdienst of door de week naar een activiteit, kan een enorme drempel zijn.

Als je alleenstaand bent, kan dit een nog grotere rol spelen. Een paar jaar geleden heeft de diaconie besloten om juist voor deze groep gemeenteleden iets te doen. De diaconie is er immers niet alleen voor projecten in het buitenland of elders in Nederland, maar ook voor onze eigen gemeenteleden.

Dit jaar organiseert de diaconie  de maaltijd voor alleenstaande 70-plussers op 25 mei. De uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd.

Deze avond wordt door de mensen ervaren als gezellig, met elkaar eten en praten, goed voor je sociale contacten. Het initiatief hiervoor vinden ze geweldig. Het is belangrijk om iets te doen met elkaar, bv dagje uit, koffieochtenden etc.

Helaas zijn er in 2023 geen foto’s gemaakt.
Foto’s van deze maaltijd van eerdere jaren kunt u op deze pagina bekijken.