PG Logo

Het Octaaf verbindt 50 jaar mensen

Jubileum

Het Kerkelijk Centrum Het Octaaf van de Protestantse Gemeente Hoorn, Zwaag en Blokker is in juni 1968 in gebruik genomen en bestaat in 2018 al 50 jaar. De kerkenraad van wijkgemeente Hoorn wilde dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan.

U bent van harte welkom om dit feest samen met ons  te vieren op zondag 24 juni. De feestelijke viering begint om 10.00 uur, gevolgd door een gezellig samenzijn en een lunch.
Vooraf is er koffie en thee.

U kunt hier de Uitnodiging jubileum 50 jaar Het Octaaf downloaden.

Mocht u een woordje willen spreken dan kunt u zich opgeven bij scriba Jan Zuidema tel. 0229-234592
Wilt u deelnemen aan de lunch dan kunt u zich opgeven bij Joke van Ketel (tel.: 0229-216135) of Pleunie Agema (tel.: 0229-215463. U kunt zich ook aanmelden via onderstaande link.

U kunt zich hier aanmelden!