PG Logo

Inloop bij Het Octaaf

Iedere LAATSTE vrijdag van de maand is er vanaf 16.00 uur een uurtje inloop in Het Octaaf.
Aan het eind van de maand is dit een rustpuntje, om elkaar als gemeenteleden te ontmoeten. Zomaar, zonder dat er iets moet gebeuren. Kennis maken met elkaar, vragen hoe het er mee is, vertellen wat je bezig houdt, luisteren of gewoon lekker zitten en niets moeten. Kortom ‘op verhaal komen’.

De kerkenraad van wijkgemeente Hoorn e.o. is gastvrouw/-heer en zorgt dat er iets te drinken is met een kop koffie of  iets fris. Weet dat u welkom bent, want hoe goed is het, elkaar te leren kennen, interesse in elkaar te tonen en je eigen verhaal te kunnen vertellen.