PG Logo

Samen in gesprek

samen aan de koffie en in gesprek

Samen in gesprek

Veel gesprekken tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen, maar ook bijvoorbeeld tussen gemeenteleden  lopen mis, omdat we vaak slecht luisteren. Om samen het luisteren te oefenen en omdat de kerkenraad het belangrijk vindt dat er gesproken wordt over de kern van geloven,  starten we komend voorjaar gespreksgroepen onder het motto: samen in gesprek.

Methode

We gebruiken in deze gespreksgroepen een methode die erop is gericht iedereen aan het woord te laten komen en iedereen de kans wil geven om te oefenen in het luisteren. Het gaat er om dat iedereen tot verheldering van eigen gedachten komt, door zelf te formuleren en door te luisteren naar de anderen.  Het uitgangspunt is dat ieder mens uniek is en er mag zijn.
Luisteren is dus een belangrijk onderdeel.  In een goed gesprek staat mensen open voor de andere gesprekspartners.
Wat gelooft hij of zij? Wat zijn zijn/haar overtuigingen? En waarom?
Aan de hand van een centrale vraag schrijft ieder 3 kernwoorden op, die daarna beurtelings worden toegelicht. Het gaat niet om discussie, u hoeft niemand te overtuigen van uw eigen mening. Maar bevragen kan wel.
De deelnemers vinden deze gesprekken steeds erg zinvol. Daarom herhalen we deze reeks elk jaar.

Organisatie

Elke groep komt drie avonden of middagen bij elkaar in het januari, februari, maart.  We vormen gespreksgroepen van 8 tot 10 personen, los van de wijkindeling of kerkelijke achtergrond.
U moet zich hiervoor wel opgeven. Dat kan via de antwoordenvelop van de actie Kerkbalans, maar natuurlijk ook per e-mail naar een van de predikanten. Zie daarvoor de contactpagina. Of gebruik het contactformulier.
Bij de samenstelling van de groepen kijken we ook naar de leeftijdsgroep. Uit ervaring blijkt dat de deelnemers het prettig vinden om met mensen in dezelfde leeftijdsfase in gesprek te zijn.
Maar natuurlijk hangt het ook af van het dagdeel dat u beschikbaar heeft.

U bent van harte welkom!